22
Godina sa vama
400
održanih kurseva
10000
polaznika

Ko smo mi

Škola stranih jezika “Step” osnovana je 1994. godine u Tuzli i danas je najstarija živuća škola stranih jezika u Tuzli. Više od 20 godina posvećenog rada, te stručni i iskusni predavači, garancija su polaznicima da će im se uloženi novac višestruko isplatiti.

Cilj nam je pomoći Vam u savladavanju jezičkih barijera kroz savremeni pristup predavanjima i korištenje sadržajnih materijala iz međunarodno priznate stručne literature, pogodne za svaki nivo. Ugodno okruženje i profesionalni odnos prema našim polaznicima, kao i zaposlenima, dodatna su pretpostavka za realizaciju našeg postavljenog cilja.

Temelji naše škole se zasnivaju na metodički kvalitetnom izvođenju nastave, sa naglaskom na komunikaciji i individualiziranom pristupu svakom pojedincu iz grupe.

Šta radimo

Realizujemo kurseve engleskog, njemačkog, a po potrebi i italijanskog jezika za odrasle polaznike, srednjoškolce, učenike osnovnih škola, te djecu predškolskog uzrasta, kao posebnu kategoriju polaznika. Uz nastavu opšteg jezika po potrebi održavamo i kurseve poslovnog jezika, te jezika struke. U zavisnosti od iskazanog interesa organizujemo i intenzivne ljetne kurseve. Kursevi se organizuju u malim grupama (10-14 polaznika) ili individualno.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit