140,00 KM

8.4 N- deklinacija

N- deklinacija  ili slaba deklinacija (die schwache Deklination) je promjena određene grupe imenica u njemačkom jeziku. Nazivamo je slaba ili N deklinacija, zato što je potpuno netipično  za njemački jezik, imenice dobijaju nastavak -n u sva tri zavisna padeža jednine: genitiv, dativ i akuzativ.

 

Ovako se dekliniraju sljedeće imenice:

 1. Imenice muškog rodasu najviše zastupljene kod ove vrste deklinacije.

– Imenice muškog roda, koje se završavaju na – e i to one koje označavaju po grupama:


osobe: der Kollege, der Kunde, der Junge, der Nomade, der Laie

pripadnike narodader Grieche, der Russe, der Chinese
životinje: der Hase, der Affe, der Rabe

 

Primer N-deklinacije:

jednina
N der Hase
G des Hase-n
D dem Hase-n
A den Hase-n

množina
N die Hasen
G der Hasen
D den Hasen
A die Hasen

Dakle, imenice iz ove grupe, koje se dekliniraju po N-deklinaciji, uvijek imaju nastavak za množinu -en.

 1. Određen broj imenica muškog roda, koje označavaju živa bića,Lebewesen, osobeali i životinje
  – der Herr, der Mensch, der Graf, der Prinz, der Bauer, der Kamerad, der Elefant

N der Mensch
G des Mensch-en 
D dem Mensch-en
A den Mensch-en

Važno: Kako ćemo znati da li se neka imenica muškog roda deklinira po ovoj vrsti deklinacije. Pogledaćemo oblik množine, ako je nastavak -en u množini onda je to N deklinacija.

 1. Imenice muškog roda latinskog porijekla, koje se npr. završavaju na:
  – and/ant:Musikant, Demonstrant, Elefant, Doktorand
  ent: Referent, Student, Dozent,
   ist: Artist, Journalist, Terrorist
  – at: Demokrat, Diplomat
 2. Imenice ženskog roda, kojeu množini imaju nastavak -en. Za njih važi pravilo da nastavak -en dobijaju samo padeži u množini
  – die Uhr, die Stirn, die Wiese, die Zunge

jednina

N die Uhr
G der Uhr
D der Uhr
A die Uhr

 

množina

N die Uhr+en
G der Uhr+en
D den Uhr+en
A die Uhr+en

Dalje vježbe vezane za ovo gramatičko poglavlje se nalazi pod sljedećim linkom:

 

View Fullscreen

 

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je drugi dio B1 kursa, koji služi početnicima kao završetak gramatike u njemački jezik.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • priče
 • pisma
 • oglasi
 • biografije

Gramatika:

 • vrste rečenica
 • N-deklinacija
 • Futur I

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

 

Course Features

 • Lectures 31
 • Quizzes 0
 • Duration 50 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Engleski
 • Students 0
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Unter Freunden 0/6

  U lekciji 8 se usvaja nova leksika da bismo se u raznim međuljudskim odnosima mogli snaći, spominju se mnoge igre kao što su: šah, čovječe ne ljuti se, monopol, itd., učimo kada treba da nekoga persiramo a kada ne tj. da pređemo na ti, spominje se veznik pogodbene (kondicionalne) rečenice "falls" (ako), pored toga se uči relativna rečenica sa određenim prijedlogom, rade se pridjevi al sada u ulozi imenice, zatim se obrađuje n- deklinacija i pored toga se obrađuju razna slušanja vezana za oglase i oglašavanja u javosti. Kao dodatak lekciji se obrađuje tekst o umjetnicima Ursus i Nadeschkin.

 • Lektion 2: Technik und Alltag 0/4

  U lekciji 9 se usvajaju nove nepoznate riječi vezane za ovu lekciju, obrađuje se poredbena (Komparativsatz - als ob što znači kao da) rečenica, vremenska rečenica i sljedećim veznicima se posvećuje pažnja kao npr.: während (dok), nachdem (nakon što), uče se bitni izrazi kada želimo zamoliti nekoga za pomoć, nešto objasniti, pokazati razumjevanje, dati nekome savjet i nešto prokomentarisati kao i iznenađeno reagovati i svemu tome se dodaje dodatni zadatak kao se ljudi u današnje vrijeme upoznaju i zaljubljuju.

  • Lecture2.1
   9.1 Komparativsatz – Poredbena (komparativna) rečenica
  • Lecture2.2
   9.2 Temporalsatz (Vremenska recenica)
  • Lecture2.3
   9.3 Partnersuche im Internet (Traženje partnera putem interneta)
  • Lecture2.4
   9.4 Jetzt geht´s ganz nach oben! (Sada se ide skroz gore!)
 • Lektion 3: Rund ums Produkt 0/5

  U lekciji 10 se usvajaju nove riječi kao i relativne zamjenice was (šta?) i wo (gdje?) i relativna rečenica, particip prezenta u ulozi pridjeva, dvodjelni veznici weder...noch... (niti...niti...) i sowohl...als auch... (kako...tako i...), radi se Murphijev zakon (Murphys Gesetz), vode se kratki razgovori u dvoje na razne teme s´ ciljem usavršavanja komunikacije, dodatno se sluša tekst vezan za žene danas i prije u javnim prikazivanjima i reklamama i kao dodatak lekciji upoznaju se učenici sa njemačkim novinarom i piscom Axelom Hacke.

  • Lecture3.1
   10.1 Relativpronomen was und wo und Relativsatz (Relativne zamjenice was (šta?) i wo (gdje?) i relativna recenica)
  • Lecture3.2
   10.2 Dupli veznici weder…noch… (niti…niti…) i sowohl…als auch… (kako…tako i…)
  • Lecture3.3
   10.3 Murphys Gesetz: Murphijev zakon
  • Lecture3.4
   10.4 Partizip I / Partizip Präsens: Particip prezenta
  • Lecture3.5
   10.5 Axel Hacke
 • Lektion 4: Mit Menschen 0/4

  U lekciji 11 se posebna pažnja pridaje komunikaciji pored usvajanja nove leksike tj. uči se kako bismo se nekome izvinili, nekoga nagovorili na nešto ili kako ne bismo prihvatili nečije izvinjenje, vodi se diskusija na teme "Was ist gutes Benehmen?" (Šta je dobro ponašanje?) i "Andere Sitten" (Običaji drugih ljudi"), gledano s´gramatičke strane obrađuje se futur I i kao dodatak se spominje Freiherr Adolph Knigge.

  • Lecture4.1
   11.1 Redemittel (Sredstva komunikacije)
  • Lecture4.2
   11.2 “Was ist gutes Benehmen?” (Šta je dobro ponašanje?) i “Andere Sitten” (Običaji drugih ljudi”)
  • Lecture4.3
   11.3 Futur I
  • Lecture4.4
   11.4 Freiherr Adolph Knigge
 • Lektion 5: Rat und Hilfe 0/4

  U lekciji 12 se usvaja nova leksika kako bismo bili što vještiji u razgovoru, ponavljaju se veznici vremenske rečenice tj. "seitdem" (otkada kako...) i "bis" (dok), radi se modalna rečenica, čita se tekst o zalaganju ljudi i njihovim humanitarnim akcijama, radi se slušanje tj. Hören gdje učenici trebaju da povežu naslov i tekst uz pomoć tog slušanja, uče se razne fraze kako bismo nekome u datim situacijama rekli istinu ili izbjegavali odgovor da ne bismo povrijedili datu osobu i kao dodatak lekciji se prilaže dodatni tekst pod naslovom "Reden wir drüber..." ("Da razgovaramo o tome...") da bi se usvojile nove riječi.

  • Lecture5.1
   12.1 Temporalsatz (Vremenska rečenica)
  • Lecture5.2
   12.2 Modalsatz (Modalna rečenica)
  • Lecture5.3
   12.3 Mögliche Argumente (Mogući argumenti)
  • Lecture5.4
   12.4 “Reden wir drüber…” (“Da razgovaramo o tome…”)
 • Lektion 6: Aus Politik und Geschichte 0/4

  U lekciji 13 se usvaja nova leksika, radi se komparativ i superlativ u atributskoj upotrebi, partizip perfekta kao pridjev, pasiv preterita tj. imperfekta i perfekta, radi se historijska pozadina Njemačke i ukratko se učenici upoznaju s' političkim partijama / strankama koje postoje u Njemačkoj i ukratko se učenici upoznaju s' Lise Meitner i njenim značajem.

 • Lektion 7: Zu Hause in der Welt 0/4

  U lekciji 14 se usvaja nova leksika, spominju se značajni geografski pojmovi, područja kao što su: Alpe, Bayern, pokrajine u Njemačkoj i pored toga se još spominje i Tadž Mahal (der Tadsch Mahal), dvorac Neuschwanstein, spominje se i Evropska Unija, diskutuje se o domovini, običajima i budućnosti i u cjelokupnoj lekciji pridaje se pažnja usvajanju novih fraza, riječi i poboljšava se moć komunikacije.

140,00 KM