140,00 KM

1.2 Komparativ und Superlativ in der attributiver Verwendung (Komparativ i superlativ u atributskoj upotrebi)

Forme komparacije pridjeva  se mogu koristiti i u obliku atributa. Pridjev kao atribut stoji ispred imenice i mora se deklinirati. Veoma je važno da znamo komparirati pridjeve jer  na taj pridjev dodajemo nastavke pridjevske deklinje. Uz to je naravno i bitno znati o kojem se padežu radi jer i to je presudno za određeni padež.

 

Npr.

Postiv: In Deutschland gibt es guten Wein. (U Njemačkoj ima dobro vino.)

 

Komparativ: Die Spanier sagen, dass es in Spanien  einen besseren  Wein gibt. (Španjolci kažu da u Španiji ima bolje vino.)

 

Superlativ: Mein Vater sagt aber, dass man den besten Wein in Herzegowina kaufen kann. (Ali moj otac kaže da se najbolje vino može u Hercegovini kupiti.)

 

 

 

Positiv: Belma ist eine fleißige Schülerin. (Belma je vrijedna učenica.)

 

Komparativ: Beate ist eine fleißigere Schülerin. (Beate je vrijednija učenica.)

 

Superlativ: Anna ist die fleißigste Schülerin. (Ana je najvrijednija učenica.)

Slijedeća pravila su veoma bitna:

 

Komparativ + er + pridjevska deklinacija

 

Superlativ  + (e)st  + pridjevska deklinacija

 

 

                   M                                                                F

 1. der größere Platz                                 N. die größere Heimat

G.des größeren Platzes                          G. der größeren Heimat

 1. dem größeren Platz                            D. der größeren Heimat

Akk. den größeren Platz                         Akk. die größere Heimat

 

 

 1. ein größerer Platz                               N. eine größere Heimet
 2. eines größeren Platzes                     G. einer größeren Heimat
 3. einem größeren Platz                        D. einer größeren Heimat

Akk. einen größeren Platz                    Akk. eine größere Heimat

 

 

 

 

                     N                                                              Pl.

 

 1. das größere Angebot                                   N. die größeren Plätze
 2. des größeren Angebots                              G. der größeren Plätze
 3. dem größeren Angebot                                D. den größeren Plätzen

Akk. das größere Angebot                               Akk. die größeren Plätze

 

 

 1. ein größeres Angebot                                  N. – größere Plätze
 2. eines größeren Angebots                           G. – größerer Plätze
 3. einem größeren Angebot                             D. – größeren Plätzen

Akk. ein größeres Angebot                              Akk. – größere Plätze

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je drugi dio B1 kursa, koji služi početnicima kao završetak gramatike u njemački jezik.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • priče
 • pisma
 • oglasi
 • biografije

Gramatika:

 • vrste rečenica
 • N-deklinacija
 • Futur I

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

 

Course Features

 • Lectures 31
 • Quizzes 0
 • Duration 50 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Engleski
 • Students 0
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Unter Freunden 0/6

  U lekciji 8 se usvaja nova leksika da bismo se u raznim međuljudskim odnosima mogli snaći, spominju se mnoge igre kao što su: šah, čovječe ne ljuti se, monopol, itd., učimo kada treba da nekoga persiramo a kada ne tj. da pređemo na ti, spominje se veznik pogodbene (kondicionalne) rečenice "falls" (ako), pored toga se uči relativna rečenica sa određenim prijedlogom, rade se pridjevi al sada u ulozi imenice, zatim se obrađuje n- deklinacija i pored toga se obrađuju razna slušanja vezana za oglase i oglašavanja u javosti. Kao dodatak lekciji se obrađuje tekst o umjetnicima Ursus i Nadeschkin.

 • Lektion 2: Technik und Alltag 0/4

  U lekciji 9 se usvajaju nove nepoznate riječi vezane za ovu lekciju, obrađuje se poredbena (Komparativsatz - als ob što znači kao da) rečenica, vremenska rečenica i sljedećim veznicima se posvećuje pažnja kao npr.: während (dok), nachdem (nakon što), uče se bitni izrazi kada želimo zamoliti nekoga za pomoć, nešto objasniti, pokazati razumjevanje, dati nekome savjet i nešto prokomentarisati kao i iznenađeno reagovati i svemu tome se dodaje dodatni zadatak kao se ljudi u današnje vrijeme upoznaju i zaljubljuju.

  • Lecture2.1
   9.1 Komparativsatz – Poredbena (komparativna) rečenica
  • Lecture2.2
   9.2 Temporalsatz (Vremenska recenica)
  • Lecture2.3
   9.3 Partnersuche im Internet (Traženje partnera putem interneta)
  • Lecture2.4
   9.4 Jetzt geht´s ganz nach oben! (Sada se ide skroz gore!)
 • Lektion 3: Rund ums Produkt 0/5

  U lekciji 10 se usvajaju nove riječi kao i relativne zamjenice was (šta?) i wo (gdje?) i relativna rečenica, particip prezenta u ulozi pridjeva, dvodjelni veznici weder...noch... (niti...niti...) i sowohl...als auch... (kako...tako i...), radi se Murphijev zakon (Murphys Gesetz), vode se kratki razgovori u dvoje na razne teme s´ ciljem usavršavanja komunikacije, dodatno se sluša tekst vezan za žene danas i prije u javnim prikazivanjima i reklamama i kao dodatak lekciji upoznaju se učenici sa njemačkim novinarom i piscom Axelom Hacke.

  • Lecture3.1
   10.1 Relativpronomen was und wo und Relativsatz (Relativne zamjenice was (šta?) i wo (gdje?) i relativna recenica)
  • Lecture3.2
   10.2 Dupli veznici weder…noch… (niti…niti…) i sowohl…als auch… (kako…tako i…)
  • Lecture3.3
   10.3 Murphys Gesetz: Murphijev zakon
  • Lecture3.4
   10.4 Partizip I / Partizip Präsens: Particip prezenta
  • Lecture3.5
   10.5 Axel Hacke
 • Lektion 4: Mit Menschen 0/4

  U lekciji 11 se posebna pažnja pridaje komunikaciji pored usvajanja nove leksike tj. uči se kako bismo se nekome izvinili, nekoga nagovorili na nešto ili kako ne bismo prihvatili nečije izvinjenje, vodi se diskusija na teme "Was ist gutes Benehmen?" (Šta je dobro ponašanje?) i "Andere Sitten" (Običaji drugih ljudi"), gledano s´gramatičke strane obrađuje se futur I i kao dodatak se spominje Freiherr Adolph Knigge.

  • Lecture4.1
   11.1 Redemittel (Sredstva komunikacije)
  • Lecture4.2
   11.2 “Was ist gutes Benehmen?” (Šta je dobro ponašanje?) i “Andere Sitten” (Običaji drugih ljudi”)
  • Lecture4.3
   11.3 Futur I
  • Lecture4.4
   11.4 Freiherr Adolph Knigge
 • Lektion 5: Rat und Hilfe 0/4

  U lekciji 12 se usvaja nova leksika kako bismo bili što vještiji u razgovoru, ponavljaju se veznici vremenske rečenice tj. "seitdem" (otkada kako...) i "bis" (dok), radi se modalna rečenica, čita se tekst o zalaganju ljudi i njihovim humanitarnim akcijama, radi se slušanje tj. Hören gdje učenici trebaju da povežu naslov i tekst uz pomoć tog slušanja, uče se razne fraze kako bismo nekome u datim situacijama rekli istinu ili izbjegavali odgovor da ne bismo povrijedili datu osobu i kao dodatak lekciji se prilaže dodatni tekst pod naslovom "Reden wir drüber..." ("Da razgovaramo o tome...") da bi se usvojile nove riječi.

  • Lecture5.1
   12.1 Temporalsatz (Vremenska rečenica)
  • Lecture5.2
   12.2 Modalsatz (Modalna rečenica)
  • Lecture5.3
   12.3 Mögliche Argumente (Mogući argumenti)
  • Lecture5.4
   12.4 “Reden wir drüber…” (“Da razgovaramo o tome…”)
 • Lektion 6: Aus Politik und Geschichte 0/4

  U lekciji 13 se usvaja nova leksika, radi se komparativ i superlativ u atributskoj upotrebi, partizip perfekta kao pridjev, pasiv preterita tj. imperfekta i perfekta, radi se historijska pozadina Njemačke i ukratko se učenici upoznaju s' političkim partijama / strankama koje postoje u Njemačkoj i ukratko se učenici upoznaju s' Lise Meitner i njenim značajem.

 • Lektion 7: Zu Hause in der Welt 0/4

  U lekciji 14 se usvaja nova leksika, spominju se značajni geografski pojmovi, područja kao što su: Alpe, Bayern, pokrajine u Njemačkoj i pored toga se još spominje i Tadž Mahal (der Tadsch Mahal), dvorac Neuschwanstein, spominje se i Evropska Unija, diskutuje se o domovini, običajima i budućnosti i u cjelokupnoj lekciji pridaje se pažnja usvajanju novih fraza, riječi i poboljšava se moć komunikacije.

140,00 KM