140,00 KM

1.3 Pluskvamperfekat

Pluskvamperfekat je složeno, davno prošlo vrijeme. Može stajati samostalno, a može i prethoditi radnji u preteritu. Gradi se od preterita pomoćnog glagola haben ili sein + participa II.
Da li će biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein.

Person sein haben
1. Person Singular (ich) ich war gegangen ich hatte gelesen
2. Person Singular (du) du warst du hattest
3. Person Singular (er/sie/es/man) er war er hatte
1. Person Plural (wir) wir waren wir hatten
2. Person Plural (ihr) ihr wart ihr hattet
3. Person Plural/Höflichkeitsform (sie/Sie) sie waren sie hatten

Ich hatte alles selbst gemacht. (Ja sam odradio sve sam.)
Ich war so schnell gelaufen. (Trčao sam tako brzo.)
Nachdem ich alles gemacht hatte, ging ich in die Stadt. (Nakon što sam sve odradio, otišao sam u grad).

Zaključak: Razlika u građenju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome što je kod perfekta pomoćni glagol u prezentu, a kod pluskvamperfekta je u preteritu. To je zbog toga što je preterit starije vrijeme od prezenta, a samim tim je i pluskvamperfekat starije vrijeme od perfekta!

Ergänze die Sätze. Verwende Plusquamperfekt. (schwache Verben)

 1. Nachdem er (stürzen) , tat ihm das linke Bein weh.
 2. Vor zwei Jahren zogen Klaus und Petra in den Ort, in dem die beiden vorher (studieren) .
 3. Zur Party kamen viel mehr Leute, als ich (erwarten) .
 4. Als das Eis (tauen) , konnten die Kinder nicht mehr Schlittschuhlaufen.
 5. Uns fielen die Vokabeln nicht mehr ein, die wir so fleißig (lernen) .

Schreibe Sätze im Plusquamperfekt. (starke/gemischte Verben)

 1. Ich erhielt erst gestern den Brief, den du mir aus dem Urlaub (schreiben) .
 2. Als die Party richtig losging, (wir/schon/gehen) .
 3. Wir übernachteten in dem Hotel, das Bernd uns (empfehlen) .
 4. Wir machten ein Foto vom Biergarten, in dem wir zuvor (sitzen) .
 5. Nachdem ich ein paar Schritte (rennen) , bekam ich plötzlich keine Luft mehr und musste stehenbleiben.

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio B1 kursa, koji služi početnicima kao uvod u teži B1 nivo njemačkom jeziku, njegove kompleksnije pojmove i svakodnevne izraze,fraze koje se koriste u govoru.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • biografije poznatih pisaca i pjesnika

Gramatika:

 • Pluskvamperfekat
 • Preterit
 • vrste rečenica
 • konjunktiv prošlosti
 • pasiv
 • genitiv

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 19
 • Quizzes 0
 • Duration 32 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Njemački
 • Students 3
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Glück im Alltag 0/3

  U lekciji 1 Glück im Alltag (Sreca u svakodnevnici) se obrađuju vremenske rečenice wenn i als, ponavlja se preteritum i perfekt, obrađuje se pluskvamperfekt i s´time se znanje poširuje što se tiče glagolskih vremena i potkrepljuje se sve primjerima iz date lekcije. Kako bismo proširili znanje iz leksike, usvajali nove rijeci i sticali nova znanja iz njemačke kulture i spoznavali njemačke običaje, radi se također anketa o različitim donosiocima sreće i vode se diskusije na temu životni snovi, uz to se obrađuje i biografija autora bestseler romana Marie Luise Weßel. Cjelokupna nastava je potkrepljena primjerima, radnim listovima, slušanjem i dvd prikazom.

 • Lektion 2: Unterhaltung 0/3

  U drugoj lekciji "Star Wars" (Ratovi zvijezda) što se bi se na njemački jezik moglo prevesti kao "Krieg der Sterne" se usvaja nova leksika vezana za tu lekciju, te se uče novi pridjevi tj. proširujemo naše znanje novim riječima kao: überhaupt nicht (uopšte ne), ziemlich (poprilično), echt (zaista / stvarno) itd., ponavljaju se uzročne rečenice (Kausalsatz - weil / jer) i obrađuje se konditionalna rečenica (Konditionalsatz- obwohl / iako), relativne tj. odnosne rečenice (Relativsätze), dalje se diskutuje o raznim televizijskim programima i vrstama fila, čita se odlomak iz jednog kriminalnog romana i usvaja se leksika na tom polju i na samom kraju se edukujemo o životu pisca Friedricha Glausera i o njegovim djela.

  • Lecture2.1
   2.1 Uzročne rečenice
  • Lecture2.2
   2.2 Konditionalna rečenica
  • Lecture2.3
   2.3 Odnosne (relativne) rečenice
 • Lektion 3: Fit bleiben 0/2

  U trećoj lekciji učimo određene dijelove tijela, učimo kako da uputimo nekome neki savjet kada ima neki zdravstveni problem, sa gramatičke strane se uči genitiv kako određenog tako i neodređenog člana, pasiv prezenta, pasiv prezenta s´modalnim glagolom, slusaju se razni interviui vezani za zdravlje i brzi oporavak, uvodi se pisanje diskusije i ukazuje se na to, koliko je bitno izraziti svoje mišljenje i na kraju kao dodatak lekciji se vodi diskusija na temu: Estetske operacije.

  • Lecture3.1
   3.1 Genitiv Imenica
  • Lecture3.2
   3.2 Pasiv prezenta
 • Lektion 4: Sprachen 0/2

  U lekciji četri se pored usvajanja nove leksike usvaja i iracionalna konditionalna rečenica, uče se razni izrazi koji bi nam mogli koristiti u svakodnevnoj komunikaciji kada nešto nismo razumijeli ili želimo da pokažemo oduševljenje, usvaja se znanje uzročnog veznika "wegen" (zbog) koji ide uz genitiv i uz to se posvećuje dio časa dr. Eriki Fuchs koja je bila poznati prevodilac Donald Duck literature.

  • Lecture4.1
   4.2 Prijedlog “wegen” (zbog) + Genitiv
  • Lecture4.2
   4.3 Dr. Erika Fuchs
 • Lektion 5: Beruf, Job und Praktikum 0/2

  U lekciji 5 se usvaja nova leksika i čitaju se tekstovi koji bivaju prevedeni, rade se infinitivne rečenice, učimo kako ćemo se prijaviti na neki oglas za posao tj. napisati molbu za posao i na kraju se sluša pjesma "Lust, mitzusingen?" (Imaš li volju da pjevaš s´nama?) kao dodatak lekciji.

  • Lecture5.1
   5.1 Wie schreibt man eine Bewerbung? (Kako se piše molba za posao?)
  • Lecture5.2
   5.2 Infinitivsätze (Infinitivne rečenice)
 • Lektion 6: Kundenwünsche 0/3

  U lekciji 6 se usvaja nova leksika, rade se finalne / namjerne rečenice sa „um…zu” i „damit” (Finalsatz), uče se date fraze kako bismo se obratili mušteriji, kako okončati razgovor i zamoliti nekoga za pomoć, razgovara se o datim željma gdje ljudi vole da putuju i u procentima se dokazuje uz pomoć statistike koje su želje kako žena tako i muškaraca gdje najradije provode odmor, rade se konstrukcije sa riječicom "es", kao dodatak lekciji se radi slušanje "Schnell, schnell..." ("Brzo, brzo ...") i obrađuje tekst vezano za tu temu.

  • Lecture6.1
   6.1 Finalsätze (Finalne / Namjerne rečenice sa „um…zu” i „damit”)
  • Lecture6.2
   6.2 Nützliche Ausdrücke (Korisni izrazi)
  • Lecture6.3
   6.4 Sätze mit “es” (Rečenice sa bezličnim članom “es”)
 • Lektion 7: Rund ums Wohnen 0/4

  U lekciji 7 se usvaja nova leksika, rade se dupli veznici, učimo kako ćemo pokazati simpatije, izraziti kritiku, djelovati iznenađeno i pretjerivati itd., spominje se uzročna prepozicija "wegen" (zbog) + Genitiv, radi se Konjunktiv II (Vergangenheit), dodatno se uče rekcije određenih glagola, razgovara se na temu "Wochenendpendler" (Vikendaši) i dodaje se zadatak pod naslovom "Mach Opa, mach!" ("Radi djede, radi!").

  • Lecture7.1
   7.1 Dupli veznici
  • Lecture7.2
   7.2 Nützliche Ausdrücke (Korisni izrazi)
  • Lecture7.3
   7.4 Konjunktiv II
  • Lecture7.4
   7.5 Rektion der Verben (Rekcije glagola)
140,00 KM