140,00 KM

1.1 Vremenske rečenice sa "wenn" i "als"

Vremenske rečenice su vrsta zavisnih rečenica.

Zavisni veznici su wenn i als, oba se prevode kao riječica “kada”, ali imaju različitu funkciju u rečenici.

Vremenska rečenica je zavisna rečenica, zbog toga se mora paziti na red riječi u rečenici.
Vremenske rečenice sa „wenn“ i „als“ izražavaju istovremenost dvije radnje u određenom vremenu. Odgovarajuća upitna riječ je „Wann“? Veznik „wenn“ se koristi za istovremenu radnju u budućnosti i sadašnjosti kao i za ponovljenu radnju u prošlosti.Veznik  „als“ se koristi za radnju koja se dogodila jednom u prošlosti.

Vrijeme upitna riječ veznik Koliko često?
    Budućnost wann? wenn / (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
jednom/više puta jednom/više puta
Sadašnjost wann? (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
više puta
Prošlost wann? (immer) wenn;
(jedes Mal) wenn
više puta
Prošlost wann? als jednom

Postoje dva načina kako možemo napraviti vremenske rečenice. Obratite pažnju na redoslijed riječi u rečenici na oba načina!

Hauptsatz + Nebensatz

Hauptsatz Nebensatz
Wann kommst du nach Hause?
Ich komme nach Hause, wenn die Dämmerung beginnt.
Wann ist das Kind glücklich?
Das Kind ist (immer) glücklich, wenn die Oma zu Besuch kommt.
Wann hat das Mädchen geweint?
Es hat (jedes Mal) bitterlich geweint, wenn sie Liebeskummer hatte.
Wann ist Rolf ausgewandert?
Er ist ausgewandert, als er 28 Jahre alt war.
Wann sind Simons Eltern gestorben?
Simons Eltern sind gestorben, als er noch ein kleiner Junge war.

Nebensatz + Hauptsatz

Nebensatz Hauptsatz
Wenn die Dämmerung beginnt, komme ich nach Hause.
(Immer) wenn die Oma zu Besuch kommt, ist das Kind glücklich.
Wenn das Mädchen Liebeskummer hatte, hat es (jedes Mal) bitterlich geweint.
Als Rolf 28 Jahre alt war, ist er ausgewandert.
Als Simon noch ein kleiner Junge war, sind seine Eltern gestorben.

 

 

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio B1 kursa, koji služi početnicima kao uvod u teži B1 nivo njemačkom jeziku, njegove kompleksnije pojmove i svakodnevne izraze,fraze koje se koriste u govoru.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • biografije poznatih pisaca i pjesnika

Gramatika:

 • Pluskvamperfekat
 • Preterit
 • vrste rečenica
 • konjunktiv prošlosti
 • pasiv
 • genitiv

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 19
 • Quizzes 0
 • Duration 32 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Njemački
 • Students 3
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Glück im Alltag 0/3

  U lekciji 1 Glück im Alltag (Sreca u svakodnevnici) se obrađuju vremenske rečenice wenn i als, ponavlja se preteritum i perfekt, obrađuje se pluskvamperfekt i s´time se znanje poširuje što se tiče glagolskih vremena i potkrepljuje se sve primjerima iz date lekcije. Kako bismo proširili znanje iz leksike, usvajali nove rijeci i sticali nova znanja iz njemačke kulture i spoznavali njemačke običaje, radi se također anketa o različitim donosiocima sreće i vode se diskusije na temu životni snovi, uz to se obrađuje i biografija autora bestseler romana Marie Luise Weßel. Cjelokupna nastava je potkrepljena primjerima, radnim listovima, slušanjem i dvd prikazom.

 • Lektion 2: Unterhaltung 0/3

  U drugoj lekciji "Star Wars" (Ratovi zvijezda) što se bi se na njemački jezik moglo prevesti kao "Krieg der Sterne" se usvaja nova leksika vezana za tu lekciju, te se uče novi pridjevi tj. proširujemo naše znanje novim riječima kao: überhaupt nicht (uopšte ne), ziemlich (poprilično), echt (zaista / stvarno) itd., ponavljaju se uzročne rečenice (Kausalsatz - weil / jer) i obrađuje se konditionalna rečenica (Konditionalsatz- obwohl / iako), relativne tj. odnosne rečenice (Relativsätze), dalje se diskutuje o raznim televizijskim programima i vrstama fila, čita se odlomak iz jednog kriminalnog romana i usvaja se leksika na tom polju i na samom kraju se edukujemo o životu pisca Friedricha Glausera i o njegovim djela.

  • Lecture2.1
   2.1 Uzročne rečenice
  • Lecture2.2
   2.2 Konditionalna rečenica
  • Lecture2.3
   2.3 Odnosne (relativne) rečenice
 • Lektion 3: Fit bleiben 0/2

  U trećoj lekciji učimo određene dijelove tijela, učimo kako da uputimo nekome neki savjet kada ima neki zdravstveni problem, sa gramatičke strane se uči genitiv kako određenog tako i neodređenog člana, pasiv prezenta, pasiv prezenta s´modalnim glagolom, slusaju se razni interviui vezani za zdravlje i brzi oporavak, uvodi se pisanje diskusije i ukazuje se na to, koliko je bitno izraziti svoje mišljenje i na kraju kao dodatak lekciji se vodi diskusija na temu: Estetske operacije.

  • Lecture3.1
   3.1 Genitiv Imenica
  • Lecture3.2
   3.2 Pasiv prezenta
 • Lektion 4: Sprachen 0/2

  U lekciji četri se pored usvajanja nove leksike usvaja i iracionalna konditionalna rečenica, uče se razni izrazi koji bi nam mogli koristiti u svakodnevnoj komunikaciji kada nešto nismo razumijeli ili želimo da pokažemo oduševljenje, usvaja se znanje uzročnog veznika "wegen" (zbog) koji ide uz genitiv i uz to se posvećuje dio časa dr. Eriki Fuchs koja je bila poznati prevodilac Donald Duck literature.

  • Lecture4.1
   4.2 Prijedlog “wegen” (zbog) + Genitiv
  • Lecture4.2
   4.3 Dr. Erika Fuchs
 • Lektion 5: Beruf, Job und Praktikum 0/2

  U lekciji 5 se usvaja nova leksika i čitaju se tekstovi koji bivaju prevedeni, rade se infinitivne rečenice, učimo kako ćemo se prijaviti na neki oglas za posao tj. napisati molbu za posao i na kraju se sluša pjesma "Lust, mitzusingen?" (Imaš li volju da pjevaš s´nama?) kao dodatak lekciji.

  • Lecture5.1
   5.1 Wie schreibt man eine Bewerbung? (Kako se piše molba za posao?)
  • Lecture5.2
   5.2 Infinitivsätze (Infinitivne rečenice)
 • Lektion 6: Kundenwünsche 0/3

  U lekciji 6 se usvaja nova leksika, rade se finalne / namjerne rečenice sa „um…zu” i „damit” (Finalsatz), uče se date fraze kako bismo se obratili mušteriji, kako okončati razgovor i zamoliti nekoga za pomoć, razgovara se o datim željma gdje ljudi vole da putuju i u procentima se dokazuje uz pomoć statistike koje su želje kako žena tako i muškaraca gdje najradije provode odmor, rade se konstrukcije sa riječicom "es", kao dodatak lekciji se radi slušanje "Schnell, schnell..." ("Brzo, brzo ...") i obrađuje tekst vezano za tu temu.

  • Lecture6.1
   6.1 Finalsätze (Finalne / Namjerne rečenice sa „um…zu” i „damit”)
  • Lecture6.2
   6.2 Nützliche Ausdrücke (Korisni izrazi)
  • Lecture6.3
   6.4 Sätze mit “es” (Rečenice sa bezličnim članom “es”)
 • Lektion 7: Rund ums Wohnen 0/4

  U lekciji 7 se usvaja nova leksika, rade se dupli veznici, učimo kako ćemo pokazati simpatije, izraziti kritiku, djelovati iznenađeno i pretjerivati itd., spominje se uzročna prepozicija "wegen" (zbog) + Genitiv, radi se Konjunktiv II (Vergangenheit), dodatno se uče rekcije određenih glagola, razgovara se na temu "Wochenendpendler" (Vikendaši) i dodaje se zadatak pod naslovom "Mach Opa, mach!" ("Radi djede, radi!").

  • Lecture7.1
   7.1 Dupli veznici
  • Lecture7.2
   7.2 Nützliche Ausdrücke (Korisni izrazi)
  • Lecture7.3
   7.4 Konjunktiv II
  • Lecture7.4
   7.5 Rektion der Verben (Rekcije glagola)
140,00 KM