140,00 KM

1.2 Veznik "trotzdem" i "obwohl"

Dopusne rečenice su priloške zavisno složene rečenice kojima se daju informacije o dopuštanju da se izvrši radnja glavne rečenice. Odgovaraju na pitanje „usprkos kojim razlozima?“.Dopusna rečenica može započeti veznikom „obwohl“ (iako). Nakon veznika slijedi zavisna rečenica (subjekt + drugi dijelovi rečenice + predikat).

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.

Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.

Dopusna rečenica može započeti i veznikom “trotzdem” (uprkos tome). Veznik zahtijeva inverziju (predikat + subjekt + ostali rečenični dijelovi).

Es regnet sehr stark, trotzdem gehen wir mit dem Hund spazieren.
Ich habe die Mieter schon mehrmals auf diese Probleme hingewiesen, trotzdem hat sich bisher leider gar nichts geändert.

 

Rečenice sa “obwohl”/”trotzdem” (vježba)

Danas ćemo vježbati rečenice sa “obwohl” (iako) i “trotzdem” (ipak, uprkos tome) kako biste lakše shvatili kad se koji veznik koristi. Osim toga, vježbat ćemo i pretvaranje rečenica sa veznikom “obwohl” u rečenice sa veznikom “trotzdem”.

1) “On želi kupiti skup auto iako nema puno novca.”
“Er will ein teures Auto kaufen, obwohl er nicht viel Geld hat.”
Kao što vidimo, u ovoj rečenici je korišten “obwohl” (iako). Međutim, ovu rečenicu možemo i drugačije formulisati:
“On nema puno novaca. Uprkos tome želi kupiti skup auto.”
…ili na njemačkom jeziku:
“Er hat nicht viel Geld. Trotzdem will er ein teures Auto kaufen.”
Dakle, ako imate zadatak pretovoriti rečenice sa “obwohl” u rečenice sa “trotzdem” (ili obrnuto), najlakše je prvo razmisliti kako biste to rekli na svom maternjem jeziku i onda je samo prevedite na njemački. 

2) “Ovaj zadatak je za mene pretežak. Uprkos tome ću ga riješiti.”
“Diese Aufgabe ist zu schwer für mich. Trotzdem werde ich sie lösen.”

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je drugi dio A2 kursa, koji služi početnicima kao uvod u nivo B1 u njemačkom jeziku.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • aktivnosti za vikend
 • električni uređaji
 • kućanski aparati
 • igračke

Gramatika:

 • pasiv
 • pridjevska deklinacija
 • vrste rečenica
 • konjunktiv 2
 • prijedlozi

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 19
 • Quizzes 0
 • Duration 50 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Engleski
 • Students 16
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Am Wochenende 0/3

  U ovoj lekciji naučite jedan novi veznik za nezavisne i zavisne rečenice, ponovite konjunktiv i naučite nove riječi koje su vezane za temu aktivnosti za vikend, šta Vi volite raditi za vikend, gdje se tada nalazite, itd.

 • Lektion 2: Warenwelt 0/3

  Upoznajte jednu novu deklinaciju o kojoj ste mogli čitati u ranijim lekcijama, a to je pridjevska deklinacija koja zahtijeva član, pridjev i imenicu, i deklinira se po padežima. Pored toga ponovitte i komparaciju pridjeva.

  • Lecture2.1
   9.1 Moje stvari
  • Lecture2.2
   9.2 Pridjevska deklinacija
  • Lecture2.3
   9.3 Ponavljanje komparacije pridjeva
 • Lektion 3: Kommunikation 0/3

  Upoznat ćemo Vas sa jednim novim načinom rečenica. Dosadašnje rečenice smo uvijek gradili u Aktivu, odnosno imali ste u rečenicama pravog vršioca radnje, odnosno subjekat. Jedan novi način rečenica je Pasiv, rečenice u kojima nemamo pravi subjekat, odnosno pravog vršioca radnje. I naučite kako se od glagola gradi imenica, ili od pridjeva imenica, itd.

  • Lecture3.1
   10.1 Passiv Prezenta
  • Lecture3.2
   10.2 Frageartikel: was für ein/ eine?
  • Lecture3.3
   10.3 Wortbildung (Adjektiv-Nomen, Nomen-Adjektiv, Verb-Nomen)
 • Lektion 4: Unterwegs 0/2

  Ponovimo zajedno mjesne prijedloge koje ste imali mogućnost već upoznati na nivou A1/2. Ali u ovoj lekciji naučit ćete nekoliko pravila gdje ide koji mjesni prijedlog, jer u njemačkom jeziku postoji nekoliko imenica uz koje može doći samo jedan odgovarajući prijedlog. I pored toga novi veznik koji spaja dvije rečenice, a to je veznik deshalb (zbog toga).

  • Lecture4.1
   11.1 Lokalni prijedlozi
  • Lecture4.2
   11.2 Veznik “deshalb” i “deswegen”
 • Lektion 5: Reisen 0/2

  Ponovite mjesne prijedloge iz prethodne lekcije (lekcija 11) i naučite tri nova prijedloga i njihovu upotrebu i padeže uz koje se vežu.

  • Lecture5.1
   12.1 Prijedlog “ohne”, “von…an”, “über”
  • Lecture5.2
   12.2 Wortbildung (Verb-Adjektiv)
 • Lektion 6: Geld 0/2

  Upoznat ćemo Vas sa indirektnim govorom i vrstama rečenica koje dolaze uz indikrektni govor. Pored toga upoznajte jedan novi glagol. Glagol "lassen" koji se u rečenici upotrebljava uz jos jedan glagol koji stoji na kraju rečenice. Veoma bitno je da naučite da u tom slučaju glagol lassen nema svoje pravo značenje nego ono zavisi od tog drugog glagola.

  • Lecture6.1
   13.1 indirektni govor sa upitnim zamjenicama “was, wer, wo, ob….”
  • Lecture6.2
   13.2 Glagol “lassen+ Infinitiv”
 • Lektion 7: Lebensstationen 0/4

  U zadnjoj lekciji nivoa A2/2 ponovite gramatiku koju ste upoznali i na prethodnim nivoima i na ovom nivou A2/2.

  • Lecture7.1
   14.1 Ponavljanje perfekta- vježba
  • Lecture7.2
   14.2 Ponavljane preterita-vježba
  • Lecture7.3
   14.3 Ponavljanje konjunktiva-vježba
  • Lecture7.4
   14.5 Ponavljanje veznika-vježba
140,00 KM