140,00 KM

1.1 Aktivnosti za vikend

Koje su Vaše aktivnosti za vikend?

Napravit ćemo jednu asocijaciju sa novim riječima i ponudama za vikend.

78

Napravite i Vi Vašu asocijaciju na ovaj način. Možda možete dodati temu sport, porodica i prijatelji, odmor, putovanje itd…

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je drugi dio A2 kursa, koji služi početnicima kao uvod u nivo B1 u njemačkom jeziku.

3. Teme kursa

Vokabular:

U nastavnim cjelinama tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 • aktivnosti za vikend
 • električni uređaji
 • kućanski aparati
 • igračke

Gramatika:

 • pasiv
 • pridjevska deklinacija
 • vrste rečenica
 • konjunktiv 2
 • prijedlozi

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 19
 • Quizzes 0
 • Duration 50 sati
 • Skill level Svi nivoi
 • Language Engleski
 • Students 16
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Am Wochenende 0/3

  U ovoj lekciji naučite jedan novi veznik za nezavisne i zavisne rečenice, ponovite konjunktiv i naučite nove riječi koje su vezane za temu aktivnosti za vikend, šta Vi volite raditi za vikend, gdje se tada nalazite, itd.

 • Lektion 2: Warenwelt 0/3

  Upoznajte jednu novu deklinaciju o kojoj ste mogli čitati u ranijim lekcijama, a to je pridjevska deklinacija koja zahtijeva član, pridjev i imenicu, i deklinira se po padežima. Pored toga ponovitte i komparaciju pridjeva.

  • Lecture2.1
   9.1 Moje stvari
  • Lecture2.2
   9.2 Pridjevska deklinacija
  • Lecture2.3
   9.3 Ponavljanje komparacije pridjeva
 • Lektion 3: Kommunikation 0/3

  Upoznat ćemo Vas sa jednim novim načinom rečenica. Dosadašnje rečenice smo uvijek gradili u Aktivu, odnosno imali ste u rečenicama pravog vršioca radnje, odnosno subjekat. Jedan novi način rečenica je Pasiv, rečenice u kojima nemamo pravi subjekat, odnosno pravog vršioca radnje. I naučite kako se od glagola gradi imenica, ili od pridjeva imenica, itd.

  • Lecture3.1
   10.1 Passiv Prezenta
  • Lecture3.2
   10.2 Frageartikel: was für ein/ eine?
  • Lecture3.3
   10.3 Wortbildung (Adjektiv-Nomen, Nomen-Adjektiv, Verb-Nomen)
 • Lektion 4: Unterwegs 0/2

  Ponovimo zajedno mjesne prijedloge koje ste imali mogućnost već upoznati na nivou A1/2. Ali u ovoj lekciji naučit ćete nekoliko pravila gdje ide koji mjesni prijedlog, jer u njemačkom jeziku postoji nekoliko imenica uz koje može doći samo jedan odgovarajući prijedlog. I pored toga novi veznik koji spaja dvije rečenice, a to je veznik deshalb (zbog toga).

  • Lecture4.1
   11.1 Lokalni prijedlozi
  • Lecture4.2
   11.2 Veznik “deshalb” i “deswegen”
 • Lektion 5: Reisen 0/2

  Ponovite mjesne prijedloge iz prethodne lekcije (lekcija 11) i naučite tri nova prijedloga i njihovu upotrebu i padeže uz koje se vežu.

  • Lecture5.1
   12.1 Prijedlog “ohne”, “von…an”, “über”
  • Lecture5.2
   12.2 Wortbildung (Verb-Adjektiv)
 • Lektion 6: Geld 0/2

  Upoznat ćemo Vas sa indirektnim govorom i vrstama rečenica koje dolaze uz indikrektni govor. Pored toga upoznajte jedan novi glagol. Glagol "lassen" koji se u rečenici upotrebljava uz jos jedan glagol koji stoji na kraju rečenice. Veoma bitno je da naučite da u tom slučaju glagol lassen nema svoje pravo značenje nego ono zavisi od tog drugog glagola.

  • Lecture6.1
   13.1 indirektni govor sa upitnim zamjenicama “was, wer, wo, ob….”
  • Lecture6.2
   13.2 Glagol “lassen+ Infinitiv”
 • Lektion 7: Lebensstationen 0/4

  U zadnjoj lekciji nivoa A2/2 ponovite gramatiku koju ste upoznali i na prethodnim nivoima i na ovom nivou A2/2.

  • Lecture7.1
   14.1 Ponavljanje perfekta- vježba
  • Lecture7.2
   14.2 Ponavljane preterita-vježba
  • Lecture7.3
   14.3 Ponavljanje konjunktiva-vježba
  • Lecture7.4
   14.5 Ponavljanje veznika-vježba
140,00 KM