140,00 KM

1.4 Temporale Adverbien (zuerst, dann, später, schließlich) und Familie/Verwandtshaft

Temporale Adverbien – vremenski prilozi – zuerst (kao prvo), dann (onda), später (kasnije), schließlich (na kraju)

 

1.1 Vremenski prilozi

Vremenski prijedlozi opisuju vrijeme radnje i mogu stojati na poziciji 1 ili 3 u rečenici.

Na poziciji 1: Zuerst muss ich noch mein Zimmer aufräumen. – Kao prvo moram pospremiti svoju sobu.

Kada je vremenski prilog na poziciji 1 onda se subjekat pomijera na poziciju 3, a glagol ostaje na poziciji 2.

Na poziciji 3: Ich muss zuerst mein Zimmer aufräumen. – Moram kao prvo pospremiti svoju sobu.

Kada je vremeski prilog na poziciji 3 onda subjekat ostaje na poziciji 1 i glagol ostaje kao i uvijek u izjavnim rečenicama na poziciji 2.

1.2 Familien-Stammbaum: über die Familie berichten (+ Genitiv)

Uz sliku porodičnog stabla objašnjavaju se novi članovu porodice:

der Mann / die Frau – suprug / supruga

der Schwager / die Schwägerin – zet, šurjak, djever / snaha, zaova, svastika, jetrva

der Sohn / die Tochter – sin / kćerka

der Schwiegersohn / die Schwiegertochter –  zet / snaha

der Schwiegervater / die Schwiegermutter – svekar, punac / svekrva, punica

der Enkel / die Enkelin – unuk / unuka

der Onkel / die Tante – amidža, tetak, dajdža / strina, tetka, dajinica

der Bruder / die Scgwester – brat / sestra

der Neffe / die Nichte – nećak, sestrić / nećakinja

der Großvater / die Großmutter – djed / nena

der Großonkel – djedov / nenin brat, suprug djedove / nenine sestre

die Großtante – djedova / nenina sestra, prastrina, pradajinica

der Urgroßvater / die Urgroßmutter – pradjed / pranena

1.3  Uvod u padež genitiv

Genitiv odgovara na pitanje čije?  – wessen? i označava pripadnost. Ako se koristi uz imenice onda se dodaje s na prisvojnu imenicu ili se koristi prošireni oblik uz prijedlog von (od) + dativ 

Julias Mutter (genitiv)/Julijina majka =  die Mutter von Julia (dativ)/majka od Julije

U okviru ove lekcije, genitiv koristimo da izrazimo pripadnost za određenog člana porodice.

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio A2 kursa, koji služi početnicima kao povezivanje do sada naučenog gradiva i uvod na nivo A2/2.

3. Teme kursa

Vokabular:

U okviru ovog nivoa obrađuju se riječi i fraze kojim se opisuje pokućstvo/namještaj, život u stanu ili kući. Zatim slijedi vokabular koji se tiče hrane/pića, onoga što se radi na slavljima i sa njima vezanim poklonima. Naučit ćete više riječi koje se tiču školovanja iz različitih oblasti, kao i karijere.

Gramatika:

 • Konjuktionen/veznici
 • Präpositionen/prijedlozi
 • Adverbien/prilozi
 • Pronomen/zamjenice
 • Verben/glagoli
 • Perfekt
 • Präteritum– Modalverben
 • Dativ als Objekt
 • Syntax

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 17
 • Quizzes 0
 • Duration 32 časa
 • Language Engleski
 • Students 10
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Kennenlernen 0/4

  Prva lekcija obuhvata ponavljanje fraza koje koristimo pri upoznavanju. Pored toga, ponovite perfekt i upoznajte se sa perfektom glagola koji imaju odvojivi i neodvojivi prefiks. U ovoj lekciji također naučite kako napraviti rečenicu sa veznikom "weil". Svoj vokabular proširite i sa nazivima članova porodice.

 • Lektion 2: Zu Hause 0/2

  U ovoj lekciji ponavljaju se prijedozi koje ste već mogli upoznati na nivou A1/2. Naučite dodatno i određeni broj glagola, koji dolaze uz padeže dativ i akuzativ. Uz ove prijedloge ponovite i riječi koje se odnose na namještaj i prostorije u kući/stanu. Odredite gdje ste šta nalazi u prostoriji koristeći određene prijedloge.

  • Lecture2.1
   2.1 Wechselpräpositionen und Verben mit Wechselpräpositionen
  • Lecture2.2
   2.2 Direktional – Adverbien (prilozi smjera)
 • Lektion 3: Guten Appetit 0/3

  Ova lekcija obrađuje rječice koje opisuju učestalost radnje (immer-uvijek, meistens-većinom, oft-često, manchmal-ponekad, selten-rijetko, nie-nikada). Također, naučite neodređene zamjenice u nominativu i akuzativu.

  • Lecture3.1
   3.1 Temporaldverbien
  • Lecture3.2
   3.2 Indefinitpronomen im Nominativ und Akkusativ
  • Lecture3.3
   3.3 Das Geschirr und die Currywurst
   30m
 • Lektion 4: Arbeitswelt 0/2

  U ovoj lekciji obrađuje se konjuktiv II modalnog glagola sollen-trebati. Dodatna gramatička cjelina su i zavisne rečenice sa veznikom wenn-ako.

  • Lecture4.1
   4.1 Konjunktiv II von „sollen”
  • Lecture4.2
   4.2 Nebensätze mit der Konjunktion – wenn (ako/kada),…dann (onda)
 • Lektion 5: Sport und Fitness 0/2

  Lekcija 5 ovog nivoa obrađuje povratne glagole (sich bewegen/kretati se, sich setzen/sjesti), zatim glagole koji idu uz prijedloge (denken an, sich treffen mit), upitne rječice (worauf? woran?) i prijedložne priloge (darauf, daran).

  • Lecture5.1
   5.1 Reflexive Verben
  • Lecture5.2
   5.2 Verben mit Präpositionen
 • Lektion 6: Ausbildung und Karriere 0/2

  Upoznajte se sa sistemom školovanja u Njemoačkoj i uporedite ga sa školskim sistemom u Vašoj zemlji. Od gramatičkih elemenata ova lekcija sadrži preterit modalnih glagola i zavisne rečenice sa veznikom "dass".

  • Lecture6.1
   6.1 Das Präteritum der Modalveben
  • Lecture6.2
   6.2 Nebensätze mit – dass
 • Lektion 7. Feste und Geschenke 0/2

  U zadnjoj lekciji ovog stepena, ponovite liče zamjenice u određenim padežima i naučite najosnovnije pojmove vezane za vjenčanja i zabave.

  • Lecture7.1
   7.1 Wiederholung von Personalpronomen
   30m
  • Lecture7.2
   7.2 Eine Hochzeit und eine Party
   30m
140,00 KM