140,00 KM

1.1 Kennenlernen – Wiederholung der W-Fragen

U prvoj lekciji se ponavlja postavljanje pitanja sa upitnim rječicama wer?, wie?, wo?, was?,…

Wie heißt du? / Wie heißen Sie?  Woher kommst du? / Woher kommen Sie?

Was bist du von Beruf? / Was sind Sie von Beruf?  Wo wohnst du? / Wo wohnen Sie? …

wer=tko?

wie=kako?

wo=gdje?

was=šta?

Wie heisst du ? ( kako se ti zoveš?)

wie heissen Sie? ( kako se Vi zovete?)

Woher kommst du? ( odakle dolaziš?)

Woher kommen Sie? ( odakle dolazite Vi?)

Was bist du von Beruf? ( šta si ti po zanimanju?)

Was sind Sie von Beruf? ( šta ste Vi po zanimanju?)

Wo wohnst du? ( gdje živiš?)

Wo wohnen Sie? ( gdje živite Vi?)

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio A2 kursa, koji služi početnicima kao povezivanje do sada naučenog gradiva i uvod na nivo A2/2.

3. Teme kursa

Vokabular:

U okviru ovog nivoa obrađuju se riječi i fraze kojim se opisuje pokućstvo/namještaj, život u stanu ili kući. Zatim slijedi vokabular koji se tiče hrane/pića, onoga što se radi na slavljima i sa njima vezanim poklonima. Naučit ćete više riječi koje se tiču školovanja iz različitih oblasti, kao i karijere.

Gramatika:

 • Konjuktionen/veznici
 • Präpositionen/prijedlozi
 • Adverbien/prilozi
 • Pronomen/zamjenice
 • Verben/glagoli
 • Perfekt
 • Präteritum– Modalverben
 • Dativ als Objekt
 • Syntax

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 17
 • Quizzes 0
 • Duration 32 časa
 • Language Engleski
 • Students 10
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Kennenlernen 0/4

  Prva lekcija obuhvata ponavljanje fraza koje koristimo pri upoznavanju. Pored toga, ponovite perfekt i upoznajte se sa perfektom glagola koji imaju odvojivi i neodvojivi prefiks. U ovoj lekciji također naučite kako napraviti rečenicu sa veznikom "weil". Svoj vokabular proširite i sa nazivima članova porodice.

 • Lektion 2: Zu Hause 0/2

  U ovoj lekciji ponavljaju se prijedozi koje ste već mogli upoznati na nivou A1/2. Naučite dodatno i određeni broj glagola, koji dolaze uz padeže dativ i akuzativ. Uz ove prijedloge ponovite i riječi koje se odnose na namještaj i prostorije u kući/stanu. Odredite gdje ste šta nalazi u prostoriji koristeći određene prijedloge.

  • Lecture2.1
   2.1 Wechselpräpositionen und Verben mit Wechselpräpositionen
  • Lecture2.2
   2.2 Direktional – Adverbien (prilozi smjera)
 • Lektion 3: Guten Appetit 0/3

  Ova lekcija obrađuje rječice koje opisuju učestalost radnje (immer-uvijek, meistens-većinom, oft-često, manchmal-ponekad, selten-rijetko, nie-nikada). Također, naučite neodređene zamjenice u nominativu i akuzativu.

  • Lecture3.1
   3.1 Temporaldverbien
  • Lecture3.2
   3.2 Indefinitpronomen im Nominativ und Akkusativ
  • Lecture3.3
   3.3 Das Geschirr und die Currywurst
   30m
 • Lektion 4: Arbeitswelt 0/2

  U ovoj lekciji obrađuje se konjuktiv II modalnog glagola sollen-trebati. Dodatna gramatička cjelina su i zavisne rečenice sa veznikom wenn-ako.

  • Lecture4.1
   4.1 Konjunktiv II von „sollen”
  • Lecture4.2
   4.2 Nebensätze mit der Konjunktion – wenn (ako/kada),…dann (onda)
 • Lektion 5: Sport und Fitness 0/2

  Lekcija 5 ovog nivoa obrađuje povratne glagole (sich bewegen/kretati se, sich setzen/sjesti), zatim glagole koji idu uz prijedloge (denken an, sich treffen mit), upitne rječice (worauf? woran?) i prijedložne priloge (darauf, daran).

  • Lecture5.1
   5.1 Reflexive Verben
  • Lecture5.2
   5.2 Verben mit Präpositionen
 • Lektion 6: Ausbildung und Karriere 0/2

  Upoznajte se sa sistemom školovanja u Njemoačkoj i uporedite ga sa školskim sistemom u Vašoj zemlji. Od gramatičkih elemenata ova lekcija sadrži preterit modalnih glagola i zavisne rečenice sa veznikom "dass".

  • Lecture6.1
   6.1 Das Präteritum der Modalveben
  • Lecture6.2
   6.2 Nebensätze mit – dass
 • Lektion 7. Feste und Geschenke 0/2

  U zadnjoj lekciji ovog stepena, ponovite liče zamjenice u određenim padežima i naučite najosnovnije pojmove vezane za vjenčanja i zabave.

  • Lecture7.1
   7.1 Wiederholung von Personalpronomen
   30m
  • Lecture7.2
   7.2 Eine Hochzeit und eine Party
   30m
140,00 KM