140,00 KM

1.4 Herkunftsnamen und Personalpronomen (ich, du,...)

1. Članovi koji idu uz imena država

Na njemačkom jeziku se zemlja/država kaže Das Land.

Bitno za napomenuti je da u njemačkom jeziku postoje zemlje koje su podijeljene po rodovima, tako da imamo zemlje koje su muškog, ženskog, srednjeg roda i one koje su u množini.

U narednoj tabeli možete pogledati podjelu po rodovima:

capturedrzave

U upotrebi ovih država veoma je bitno da članove kod država muškog roda,ženskog roda i množine pri izgovoru ne smijete izostaviti.

U narednim rečenicama će Vam biti prikazano kako se koji član koristi.

Der Irak

Ich komme aus dem Irak. (u slučaju država muškog roda, član DER se mijenja u DEM.)

Die Schweiz

Ich komme aus der Schweiz. (u slučaju država ženskog roda, član DIE prelazi u DER.)

Die USA

Ich komme aus den USA. (u slučaju država koje su u množini, član DIE prelazi u DEN.)

(das) Bosnien

Ich komme aus Bosnien. (u slučajevima država koje su srednjeg roda, taj član DAS ne upotrebljavate u rečenici.)

2. Lične zamjenice

Singular Plural
ich – ja wir – mi
du – ti ihr – vi
er, sie, es – on, ona, ono sie, Sie – oni, Vi

Zamjenica „sie“ (ona, oni) postoji i u jednini i u množini, a na značenje nas upućuju konjugirani glagol i kontekst.

Sie ist Journalistin. (Ona je novinarka)
Sie ist heute krank. (Ona je bolesna)
Sie waren im Urlaub in Deutschland. (Oni su bili na odmoru u Njemačkoj)

Zamjenica „Sie“ (Vi) piše se uvijek velikim slovom i oblik je koji se koristi kao znak pristojnosti (persiranje) prema stranim, odraslim osobama u formalnim kontaktima.

„Sie“ (Vi) se može odnositi na jednu ili više osoba.

Sind Sie Herr Meyer? (Da li ste Vi Gdin. Meyer?)
Setzen Sie sich bitte! (Sjednite molim Vas!)
Wie heißen Sie? (Kako se Vi zovete?)

Lične zamjenice u rečenici zamjenjuju imenice. Na taj se način skraćuju rečenice i izbjegava ponavljanje imenica. Zamjenica mora biti u skladu s rodom imenice koju zamjenjuje.

Die Katze ist sehr schön. Sie heißt Clara. (Mačka je jako lijepa. Ona se zove Klara)
Der Schrank ist sehr modern. Er kostet 250 EUR. (Ormar je jako moderan. On košta 250EUR)

3. Deklinacija ličnih zamjenica

Lične zamjenice dekliniraju se u dativu i akuzativu.

Nominativ/ko, šta ich-ja du-ti er-on sie-ona es-ono wir-mi ihr-vi sie-oni Sie-Vi
Dativ/kome, čemu mir-meni dir-tebi ihm-njemu ihr-njoj ihm-njemu uns-nama euch-vama ihnen-njima Ihnen-Vama
Akkusativ/koga, šta mich-mene dich-tebe ihn-njega sie-nju es-njega uns-nas euch-vas sie-njih Sie-Vas

Schön dich kennen zu lernen. (Drago mi je upoznati te/tebe)
Wir haben uns nie gesehen. (Nismo se nikad vidjeli)
Wie geht es dir? (Kako si?)

Mir geht es gut. (Meni ide dobro/Dobro sam)
Mein Rücken tut mir weh. (Mene bole leđa)

Prisvojne zamjenice se vrlo često koriste u njemačkom jeziku, iako se njihovo značenje i ne spominje u prijevodu.

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio početnog A1 kursa, koji služi početnicima kao uvod u njemački jezik, njegove osnovne pojmove i svakodnevne izraze.

3. Teme kursa

Vokabular:

U sedam nastavnih cjelina tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 1. Predstavljanje na njemačkom jeziku.
 2. Koliko je sati?
 3. Kakvo je vrijeme?
 4. Kako si? Kako ste?
 5. Godišnja doba, strane svijeta, članovi porodice, aktivnosti u slobodno vrijeme, namirnice i namještaj.

Gramatika:

 1. Član i vrste članova
 2. Negacija u njemačkom jeziku
 3. Prisvojne zamjenice
 4. Imenice, rodovi i množina imenica
 5. Lične zamjenice
 6. Vrste glagola, jaki i slabi glagoli
 7. Sadašnje vrijeme: Prezent
 8. Glagoli sa razdvojivim i nerazdovojivim prefiksom
 9. Prošlo vrijeme: Perfekat
 10. Negacija
 11. Upitne rečenice

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 23
 • Quizzes 1
 • Duration 32 nastavna časa
 • Skill level Početnici
 • Language Njemački
 • Students 40
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Guten Tag, mein Name ist... 0/4

  U prvoj lekciji ovog nivoa upoznat ćete uvodne elemente njemačkog jezika, počevši od učenja abecede, koja Vam omogućava čitanje, komuniciranje i pisanje njemačkog jezika. Pored toga naučite kako se predstaviti na njemačkom jeziku kroz nekoliko jednostavnih početnih rečenica.

 • Lektion 2: Familie und Freunde 0/4

  U drugoj lekciji ovog nivoa upoznat ćemo Vas sa glagolima, njihovom konjugacijom i podjelom. Naučite kako da konjugirate glagole kroz prvo vrijeme, a to je prezent ili sadašnje vrijeme.

  • Lecture2.1
   2.1 Nach dem Befinden fragen – Verbkonjugation (leben, wohnen, studieren, heißen)
  • Lecture2.2
   2.2 Familienmitglieder und Freunde vorstellen – Possessivpronomen
  • Lecture2.3
   2.3 Zahlen lernen
  • Quiz2.1
   2.4 Angaben zu Personen machen/verstehen sich vorstellen – Prȁposition IN
   9 questions
 • Lektion 3: Essen und Trinken 0/4

  Želite ići u supermarket, a ne znate kako se naziva koja namirnica, vrsta voća i povrća? U ovoj lekciji moći ćete naučiti upravo te nove riječi. Naučit ćete kako se u njemačkom jeziku deklinira član koji stoji uz imenice i naučite razliku u deklinaciji u okviru Vašeg maternjeg i njemačkog jezika.

  • Lecture3.1
   3.1 Artikeldeklination (bestimmter und unbestimmter Artikel, Negation kein/keine)
  • Lecture3.2
   3.2 Obst und Gemüse lernen, Lebensmittel benennen
  • Lecture3.3
   3.3 Auf dem Markt einkaufen – Verbkonjugation (brauchen, mőchten)
  • Lecture3.4
   3.4 Preise, Gewichte und Maßeinheiten – Verbkonjugation (trinken, essen, lesen, fahren)
 • Lektion 4: Meine Wohnung 0/3

  Das Haus - kuća, der Stuhl - stolica,... Učite sobe u kući ili stanu i namještaj koji se nalazi u Vašoj kući, ali na njemačkom jeziku. U ovoj lekciji se nalaze i pridjevi koji će Vam omogućiti da opišete svoju sobu ili kuću.

  • Lecture4.1
   4.1 Möbel und Elektrogeräte benennen – Singular und Plural
  • Lecture4.2
   4.2 Eine Wohnung/ein Haus beschreiben – Adjektive lernen
  • Lecture4.3
   4.3 Negation “nicht” – Farben lernen
 • Lektion 5: Mein Tag 0/4

  Koliko je sati? Naučite pored sata i dane u sedmici kao i dijelove dana i određene prijedloge koji stoje uz te cjeline. Upoznat ćemo Vas sa jednom novom vrstom glagola koji dolaze uz prefikse.

  • Lecture5.1
   5.1 Uhrzeit (inoffiziell) nennen, Wochentage nennen, Präpositionen am, um, von … bis: Am Sonntag um acht Uhr.
  • Lecture5.2
   5.2 Alltagsaktivitäten nennen, Vorlieben ausdrücken
  • Lecture5.3
   5.3 Anrufbeantworter: Öffnungszeiten verstehen Uhrzeit (offiziell)
  • Lecture5.4
   5.4 Trennbare Verben: Timo steht früh auf, untrennbare Verben: Timo verliert sein Handy.
 • Lektion 6: Freizeit 0/3

  Opišite na njemačkom šta Vi najradije radite u slobodno vrijeme i koji su Vaši hobiji. Želite reći da možete, želite, volite, znate plesati? Uz to koristite jednu novu vrstu glagola koji se nazivaju Modalni glagoli,a izražavaju Vaše mogućnosti i namjere.

  • Lecture6.1
   6.1 Wetter / Jahreszeiten/ Himmelsrichtungen beschreiben
  • Lecture6.2
   6.2 Über Freizeit und Hobbys sprechen
  • Lecture6.3
   6.3 Ja-/ Nein-Frage und Antwort ja, nein, doch Verbkonjugation: nehmen,
 • Lektion 7: Lernen- ein Leben lang 0/2

  U posljednoj lekciji ćemo Vas upoznati sa jednim novim vremenom u njemačkom jeziku osim prezenta, a to je perfekat ili prošlo vrijeme. Sada naučite kako izraziti nešto, što ste radili juče, ili prošle godine. Nastavak učenja perfekta je na nivou A1/2, gdje ćete moći naučiti još nekoliko dodatnih glagola u prošlom vremenu.

  • Lecture7.1
   7.1 Fähigkeiten ausdrücken, Modalverben können, wollen
  • Lecture7.2
   7.2 Perfekt, Perfekt mit haben: hat … gelernt; Perfekt mit sein: ist … gefahren
140,00 KM