140,00 KM

1.1 Das Alphabet lernen

Prva lekcija njemačkog jezika obuhvata učenje abecede. Da biste naučili pravilno izgovarati slova, čitati i pričati, učenje abecede je neophodno.

Abeceda se na njemačkom jeziku kaže “Das Alphabet”. U njemačkom jeziku postoji 26 slova (der Buchstabe – slovo) i 3 preglasa (der Umlaut – preglas).

1. Das Alphabet: u zagradi se nalazi izgovor svakog slova, pored kojeg imamo primjer riječi na njemačkom jeziku i prijevod, što je prilika da naučite već nekoliko novih riječi.

A (a) – das Auto – auto

B (be) – der Ball – lopta

C (ce) – der Clown – klaun, riječi sa slovom C u njemačkom jeziku su rijetke i uglavnom preuzete iz drugih jezika

D (de) – der Drache – zmaj

E (e) – der Elefant- slon

F (ef) – der Fisch – riba

G (ge) – der Garten – bašta

H (ha) – das Haus – kuća

I (i) – der Igel – jež

J (jot) – die Jacke – jakna

K (ka) – der Kuchen – kolač

L (el) – die Lampe – lampa

M (em) – die Mutter – majka, mama

N (en) – die Nase – nos

O (o) – der Ofen – peć

P (pe) – die Puppe – lutka

Q (ku) – das Quadrat – kvadrat, riječi sa slovom Q su rijetke u njemačkom jeziku i to su obično riječi latinskog porijekla

R (er) – der Regen – kiša

S (es) – die Sonne – sunce

T (te) – die Tante – tetka

U (u) – die Uhr – sat

V (fau) – der Vogel – ptica

W (we) – die Wolke – oblak

X (iks) – das Xylophon – ksilofon (vrsta instrumenta)

Y (ipsilon) – die Yacht – jahta

Z (cet) – die Zeit – vrijeme (misli se na vremenski period)

2.der Umlaut – preglas: 3 slova koja se smatraju preglasima su:

Ä ä – die Äpfel – jabuke

Ö ö – das Öl – ulje

Ü ü – die Überflutung – poplava

Izgovor ovih preglasa možete pronaći u prilogu na videu.

3. Buchstabieren (spelovanje):

Ukoliko želite da spelujete svoje ime, koristite izgovor slova iz zagrada.

Speluj svoje ime = buchstabiere deinen Namen

A      N       N      I      K      A                                                                      E         M        I        N          A

a       en      en    i       ka     a                                                                      e         em       i        en         a

Pokušajte i Vi spelovati Vaše ime i prezime.

4.  Izgovor specifičnih slovnih kombinacija:

U njemačkom jeziku ne postoje slova Č, Ć, Đ, Ž, DŽ, Š tako da koristite zamjenska slova: C (za Č i Ć), DJ (za Đ), DZ (za DŽ), Z (za Ž), S (za Š).

U njemačkom jeziku postoji kombinacija dva ili više slova koji se ne izgovaraju onako kako se pišu. U narednom prilogu pogledajte kako se izgovaraju spojevi više slova:

ei=aj (mein – moj, sein – biti) – ukoliko se slovo “e” i “i” nalaze jedno pored drugog, ne izgovaraju se  kao “ei” nego kao “aj”.

eu=oj (der Freund – prijatelj) – ukoliko se slovo “e” i “u” nalaze jedno pored drugog,  ne izgovaraju se kao “eu” nego kao “oj”.

ie=dugo i (liegen – ležati, spielen – igrati se) – ukoliko se slovo “i” i “e” nalaze jedno pored drugog ne izgovaraju se  kao “ie” nego kao dugo “i”.

c=k (der Clown – klaun)

ck=k (die Jacke – jakna)

ch=h (ich – ja, mich – mene, die Milch – mlijeko) – kombinacija slova “c” i “h” se uvijek izgovara kao “h”.

h= 1. ukoliko se slovo “h” nalazi na početku riječi izgovara se kao “h” (das Haus – kuća).

      2. ukoliko se slovo “h” nalazi u sredini riječi ne izgovara se (die Wohnung – stan). U ovom slučaju slovo “h” jednostavno ne pročitamo, ali samoglasnik koji se nalazi ispred izgovorimo dugo.

s= 1. ukoliko se slovo “s” nalazi na početku ili u sredini riječi, izgovara se kao “z” (die Sonne – sunce, der Sohn – sin, lesen – čitati).

      2. ukoliko se slovo “s” nalazi na kraju riječi, izgovara se kao slovo “s” (die Maus – miš).

z=c (die Zeit-vrijeme) – slovo “z” se uvijek izgovara kao slovo “c”.

tsch=č (Deutsch – njemački) – spoj slova t, s, c, h u tsch se uvijek izgovara kao “č”.

sch=š (die Schule – škola) – spoj slova s, c , h u sch se uvijek izgovara kao “š”.

v=f (der Vogel – ptica, vier – četiri) – slovo “v” se izgovara kao “f”, osim u riječima koje su stranog porijekla (npr. das Verb – glagol, u ovom slučaju se slovo “v” izgovara kao “v” jer je riječ Verb latinskog porijekla).

w=v (das Wetter – vrijeme/vremenske prilike) – slovo “w” se uvijek izgovara kao “v”.

er=a (Meier – njemačko prezime) – ukoliko se slovo “e” i “r” nalaze u kombinaciji uvijek se izgovaraju kao slovo “a”. Osim u slučajevima kratkih riječi, kada se “er” izgovara kao “ea”. Primjer: wer – tko, izgovara se kao “wea”.

mm/ss/pp…=m/s/p (kommen – doći, die Puppe – lutka, wissen – znati) – ukoliko se dva suglasnika nalaze jedno pored drugog, izgovaraju se kao jedno slovo. Samoglasnik koji se nalazi ispred ta dva slova se izgovara kratko.

äu=oj (das Fräulein – gospođica) – kombinacija preglasa “ä” i “u” se uvijek izgovara kao “oj”.

Posebnu pažnju obratite na izgovaranje vlastitih imena, gdje ne koristimo prethodno navedena pravila. Vlastita imena ostaju u izgovoru kao i na Vašem jeziku. Isti slučaj imamo i kod imena gradova i država, osim nekoliko izuzetaka, gdje su gradovi/države kad se izgovaraju na njemačkom jeziku, sasvim promijenili naziv (Venecija – Venedich, Grčka – Griechenland).

U prilogu pogledajte video sa abecedom na njemačkom jeziku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ciljana publika

Ovaj kurs namijenjen je odraslim i omladini od 14 godina naviše.

2. Cilj

Ovo je prvi dio početnog A1 kursa, koji služi početnicima kao uvod u njemački jezik, njegove osnovne pojmove i svakodnevne izraze.

3. Teme kursa

Vokabular:

U sedam nastavnih cjelina tematski se obrađuju sadržaji u okviru sljedećih oblasti:

 1. Predstavljanje na njemačkom jeziku.
 2. Koliko je sati?
 3. Kakvo je vrijeme?
 4. Kako si? Kako ste?
 5. Godišnja doba, strane svijeta, članovi porodice, aktivnosti u slobodno vrijeme, namirnice i namještaj.

Gramatika:

 1. Član i vrste članova
 2. Negacija u njemačkom jeziku
 3. Prisvojne zamjenice
 4. Imenice, rodovi i množina imenica
 5. Lične zamjenice
 6. Vrste glagola, jaki i slabi glagoli
 7. Sadašnje vrijeme: Prezent
 8. Glagoli sa razdvojivim i nerazdovojivim prefiksom
 9. Prošlo vrijeme: Perfekat
 10. Negacija
 11. Upitne rečenice

4. Način učenja

Prezentirani sadržaji se obrađuju kroz kratke lekcije i zabavne foto-audio priče, zanimljive teme iz historije, geografije i drugih nauka.

Course Features

 • Lectures 23
 • Quizzes 1
 • Duration 32 nastavna časa
 • Skill level Početnici
 • Language Njemački
 • Students 40
 • Certificate No
 • Assessments Yes
 • Lektion 1: Guten Tag, mein Name ist... 0/4

  U prvoj lekciji ovog nivoa upoznat ćete uvodne elemente njemačkog jezika, počevši od učenja abecede, koja Vam omogućava čitanje, komuniciranje i pisanje njemačkog jezika. Pored toga naučite kako se predstaviti na njemačkom jeziku kroz nekoliko jednostavnih početnih rečenica.

 • Lektion 2: Familie und Freunde 0/4

  U drugoj lekciji ovog nivoa upoznat ćemo Vas sa glagolima, njihovom konjugacijom i podjelom. Naučite kako da konjugirate glagole kroz prvo vrijeme, a to je prezent ili sadašnje vrijeme.

  • Lecture2.1
   2.1 Nach dem Befinden fragen – Verbkonjugation (leben, wohnen, studieren, heißen)
  • Lecture2.2
   2.2 Familienmitglieder und Freunde vorstellen – Possessivpronomen
  • Lecture2.3
   2.3 Zahlen lernen
  • Quiz2.1
   2.4 Angaben zu Personen machen/verstehen sich vorstellen – Prȁposition IN
   9 questions
 • Lektion 3: Essen und Trinken 0/4

  Želite ići u supermarket, a ne znate kako se naziva koja namirnica, vrsta voća i povrća? U ovoj lekciji moći ćete naučiti upravo te nove riječi. Naučit ćete kako se u njemačkom jeziku deklinira član koji stoji uz imenice i naučite razliku u deklinaciji u okviru Vašeg maternjeg i njemačkog jezika.

  • Lecture3.1
   3.1 Artikeldeklination (bestimmter und unbestimmter Artikel, Negation kein/keine)
  • Lecture3.2
   3.2 Obst und Gemüse lernen, Lebensmittel benennen
  • Lecture3.3
   3.3 Auf dem Markt einkaufen – Verbkonjugation (brauchen, mőchten)
  • Lecture3.4
   3.4 Preise, Gewichte und Maßeinheiten – Verbkonjugation (trinken, essen, lesen, fahren)
 • Lektion 4: Meine Wohnung 0/3

  Das Haus - kuća, der Stuhl - stolica,... Učite sobe u kući ili stanu i namještaj koji se nalazi u Vašoj kući, ali na njemačkom jeziku. U ovoj lekciji se nalaze i pridjevi koji će Vam omogućiti da opišete svoju sobu ili kuću.

  • Lecture4.1
   4.1 Möbel und Elektrogeräte benennen – Singular und Plural
  • Lecture4.2
   4.2 Eine Wohnung/ein Haus beschreiben – Adjektive lernen
  • Lecture4.3
   4.3 Negation “nicht” – Farben lernen
 • Lektion 5: Mein Tag 0/4

  Koliko je sati? Naučite pored sata i dane u sedmici kao i dijelove dana i određene prijedloge koji stoje uz te cjeline. Upoznat ćemo Vas sa jednom novom vrstom glagola koji dolaze uz prefikse.

  • Lecture5.1
   5.1 Uhrzeit (inoffiziell) nennen, Wochentage nennen, Präpositionen am, um, von … bis: Am Sonntag um acht Uhr.
  • Lecture5.2
   5.2 Alltagsaktivitäten nennen, Vorlieben ausdrücken
  • Lecture5.3
   5.3 Anrufbeantworter: Öffnungszeiten verstehen Uhrzeit (offiziell)
  • Lecture5.4
   5.4 Trennbare Verben: Timo steht früh auf, untrennbare Verben: Timo verliert sein Handy.
 • Lektion 6: Freizeit 0/3

  Opišite na njemačkom šta Vi najradije radite u slobodno vrijeme i koji su Vaši hobiji. Želite reći da možete, želite, volite, znate plesati? Uz to koristite jednu novu vrstu glagola koji se nazivaju Modalni glagoli,a izražavaju Vaše mogućnosti i namjere.

  • Lecture6.1
   6.1 Wetter / Jahreszeiten/ Himmelsrichtungen beschreiben
  • Lecture6.2
   6.2 Über Freizeit und Hobbys sprechen
  • Lecture6.3
   6.3 Ja-/ Nein-Frage und Antwort ja, nein, doch Verbkonjugation: nehmen,
 • Lektion 7: Lernen- ein Leben lang 0/2

  U posljednoj lekciji ćemo Vas upoznati sa jednim novim vremenom u njemačkom jeziku osim prezenta, a to je perfekat ili prošlo vrijeme. Sada naučite kako izraziti nešto, što ste radili juče, ili prošle godine. Nastavak učenja perfekta je na nivou A1/2, gdje ćete moći naučiti još nekoliko dodatnih glagola u prošlom vremenu.

  • Lecture7.1
   7.1 Fähigkeiten ausdrücken, Modalverben können, wollen
  • Lecture7.2
   7.2 Perfekt, Perfekt mit haben: hat … gelernt; Perfekt mit sein: ist … gefahren
140,00 KM